Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

e-Posta Yazdır PDF

Üniversitemizce belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda idari mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Dairemiz teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve en son teknoloji ile hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu kapsamda sürekli yeni yazılımlara yönelmekte ve sistemleri mali imkanlar ölçüsünde yenilemeye çalışmaktadır.

Üniversitelerin bulunduğu yörenin özelliklerini dikkate alarak yöredeki kamu ve özel kuruluşlara bilimsel düzeyde rehberlik yapılması gerektiği düşüncesini gözeterek akademik çalışmalar esnasında ulusal ve uluslar arası düzeyde gerekli erişim için iletişim desteği sağlamak suretiyle üniversitenin modüler bir bilgi sistemine kavuşmasını sağlamak vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Ayrıca, modüler bir bilgi sisteminin verimli olması için yöntem belirlemek, teknolojideki gelişmeleri takip ederek akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin gelişen teknolojiden istifade etmelerine katkı sağlamak, bilgi sistemleri çalışanları arasında bilgi paylaşımını sağlamak, çalışanlar arasında ekip çalışması ruhunun geliştirilmek, çalışanlar ile hizmet verdiği kullanıcılar arasında hızlı iletişim sağlamak ve kesintisiz bir hizmet sunmak, çalışanların analitik düşünmesini sağlamaktır.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına en seri bir şekilde cevap vermeye çalışmakta ve yenilikler sürekli kullanıcılara aktarılmaktadır. Kesintisiz ve kaliteli bir iletişim hizmetinin verilmesi için azami derecede gayret gösterilmektedir.  Bu kapsamda irtibatların ekseriyeti F/0 kablolarla yapılmaktadır. Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda meslek içi eğitime yönelmekte olunup isteyenlere bilgisayar kullanımı konusunda meslek içi eğitim programları uygulanmaktadır.

Personel arasındaki bilgi paylaşımına önem verilmekte olup; “Bilgi paylaşıldıkça zenginleşir” düşüncesi ile hareket edilmektedir.  Dairemizdeki hizmetler toplam kalite yönetim sistemi ilkeleri doğrultusunda yürütmeye çalışmaktadır. Çalışmalar önce planlanmakta, planlanan bu çalışmalar uygulanmaya alınmakta, uygulama sonuçları kontrol edilmekte ve ortaya çıkan olumsuzlukların tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

Hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı verilmesi için grup yapılandırılması yapılmıştır. Hizmetler; yazılım grubu, donanım grubu, network grubu ve web grubu şeklinde ihtisas konularına göre dallandırılmıştır. Bu yapılanma ile kaliteli ve seri hizmet verilmesi hedeflenmiştir. Hizmetlerimiz; Daire Başkanı öncülüğünde, 1 Araştırmacı, 1 Şef, 2 Memur, 3 Mühendis, 1 Programcı, 4 Tekniker, 1 Teknisyen, 2 Bilgisayar İşletmeni, 3 Sözleşmeli İşçi  ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 22 personel ile verilmektedir.