Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

e-Posta Yazdır PDF

Dairemiz 124 Sayılı Karar Hükmündeki kararnameye göre kurulmuştur. Dairemiz;

- Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,

- Gerekli yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,

- Üniversitenin fiziki imkan ve kaynaklarını tutmak,

- Üst yönetimin vermiş olduğu talimatları kanun, yönetmelik ve idari mevzuata uygun olarak karşılamakla,

- Yetkilendirilmiş olup hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.