• 0 342 317 1951

Celal DİKİCİ (Daire Başkanı)

 • Yönetim fonksiyonlarını kullanarak dairenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak
 • Bilişim teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak,  üniversitede kullanılan bilişim teknolojilerini yeni gelişmelere sürekli uygunlaştırmak
 • Görev kapsamına giren tüm birimlerin gereksinimi olan iş-kaynak (personel-zaman vb.) planlamasını yapmak ve bununla ilgili bağlı alt birimlerinden görüş almak.
 • Ulusal ve uluslararası bilişim  ağları ile iletişim kurmak için gerekli tüm teknik ve idari işlemleri yapmak
 • Internet ağını tüm fakülte, yüksekokul ve birimlere ulaştırmak için gerekli teknik hizmeti sağlamak
 • Üniversitede mevcut tüm bilgisayar donanımlarının (bilgisayar, monitör, klavye, printer, plotter, vb.) bakım, onarım hizmetlerini yapmak ve geliştirmek. Bakım anlaşması ile garanti kapsamında bulunan donanımların onarımı veya bakımı için gerekli koordinasyonu sağlamak
 • Üniversitede kullanılan paket programların veya Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca yazılmış programların geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, yenilikleri izlemek
 • Gerek yazılım, gerekse donanım konusunda üniversite dışı kurum ve kuruluşlara hizmet vererek üniversiteye gelir sağlamak
 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) ile ilgili teknik çalışmalar yapmak, ULAKBİM'de Üniversitemizi teknik açıdan temsil etmek
 • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği'ne göre sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının gereğini yapmak
 • Başkanlığa ait her türlü idari yazışmaları yapmak, gelen giden evrak kayıtlarının tutulmasını sağlamak, dosyalama işlemlerini takip etmek
 • Kendisine bağlı İnternet ve Eğitim Hizmetleri Servisi’nde yürütülen, Web Tasarım, Multivizyon Hazırlama, Uzaktan Eğitim ve Destek Hizmetleri  ile bu hizmetlerin yapılması, yürütülmesi, kontrol ve koordinesini sağlamak
 • Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak
 • Görev alanı ile ilgili Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak
 • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Bilgi İşlem Dairesi içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak
 • Görevi ile ilgili süreçleri Gaziantep Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek

Pınar BAKKALAR (Şef)

 • Daire Başkanının yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak
 • Personelin sicil kayıtları ve dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak
 • Personel ile ilgili olayları zamanında sicil kayıtlarına geçirmek, dosyalamak
 • Yıllık Faaliyet Raporu hazırlamak
 • Organizasyonlarda başkanlığımız hakkında ilgililere bilgi vermek
 • Ebys sistemini kullanarak imza ve havale edilen yazıları takip ederek ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek ve gerekli olanların cevapların yazılması ve arşivlenmesini sağlamak
 • Bilgi İşlem personelinin yapmış oldukları işlerin kaydını tutmak.

Duygu KUTLAR (Sözleşmeli Personel)

 • Mail ve Web Alanı işlemleri (Akademik, idari, Öğrenci):  Yeni mail hesabı açılması,
 • Şifre sıfırlanması, Web alanı açılması ve Database işlemleri
 • Eduroam (Akademik, idari, Öğrenci): Kablosuz Ağ için Hesap işlemleri, Laptop, Telefon,
 • Üniversitemizde; akademik ve idare personele hizmet veren kurumsal mail sunucusunun, öğrencilere hizmet veren mail sunucunun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak. Bu sunucularda gün içerisinde kullanıcıların yaşadıkları mail alamama, mail gönderememe gibi problemlerin neden kaynaklandığını bularak problemin teşhisini sağlamaya çalışmak.
 • Üniversitemiz gantep.edu.tr uzantılı web sunucusunun, akademik ve idare personele hizmet veren kişisel web sunucunun, öğrencilere hizmet veren kişisel web sunucunun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak. Ayrıca kişisel olarak kullanılan web sayfalarının amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışmak.  Gün içerisinde kullanıcıların web sayfaları ile ilgili yaşadıkları problemlerin çözümüne çalışmak.
 • Günlük olarak bu sunucularda işlemci, disk ve ram kullanımlarının kontrol edilmesi, günlük ve haftalık yedeklerin alınıp alınmadığının kontrolünün yapılması, diskteki doluluk oranının takip edilmesi. Özellikle mail sunucuda; kullanıcıların mail parolalarını kaptırması gibi problemlerde mail sunucunun blacklist’e girmesinin önlenmesine çalışmak. Eğer kullanıcının kaptırdığı mail hesabından dolayı gantep.edu.tr uzantısı blacklist’e girdiyse listeden çıkmasını sağlamak için gerekli yazışmaları yapmak.

SATIN ALMA

İbrahim Ekrem GÜREL (Bilgisayar İşletmeni)

 • Doğrudan temin ile yapılan satın alma işlemlerinin takibi evrakların düzenlenmesi  ve ödeme için tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • Taşınırların kayıt altına alınması ve takibi ile ilgili işlemlerin yapılması.
 • Teknik servis tarafından montajı gerçekleşen veya kullanıma verilen taşınırların diğer harcama birimlerine devir işlemlerinin yapılması.
 • Bütçe ile ilgili işlemlerin takip edilmesi.
 • Telefon faturası vb. faturaların gerçekleştirme işlemlerinin yapılması.
 • Yolluk ve harcırah işlemlerinin sistemde yapılması ve gerçekleştirme işlemleri.
 • Her ay maaşların gerçekleştirme işlemlerinin yapılması.
 • İşe giriş ve çıkış ile terfi işlemlerinin SGK sistemi üzerinde kayıt altına alınması.
 • Her yılın sonunda yıl sonu işlemlerinin takibi.
 • Not: Yukarıda belirtilen işlemler ayrıca Enformatik Bölümü için de yapılmaktadır

SİBER GÜVENLİK GRUBU

Mehmet SÖNERCAN (Tekniker)

 • Firewall (PALO ALTO) Bilgi Güvenliği
 • USOM / ABUSE Olay Kayıtlarına çözüm üretmek
 • EBYS (ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ) Sunucu ve Yedekleme İşlemleri,
 • Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.
 • Mobil Uygulamalar (APPLE IOS, ANDROID) ,
 • GAUN 360 SANAL TUR,
 • GAÜN Sosyal Medya Araçları (Facebook Resmi Sayfası),
 • BİDB GUL6 Web Sayfası, BİDB İBS Web Sayfası,
 • INFO Paneller,
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler (Vidoport - İleri Düzey Excel eğitim sitesi.),
 • Diğer İşler (FİREWALL VE EBYS den dolayı çıkan Teknik Servis İşleri)

Berrin ÖKTEM (Araştırmacı)

 • SPAM sistemleri,  GRAYLOG sunucu takip ,analiz ve aksiyon alma.

WEB YÖNETİMİ 

İbrahim Halil KEŞKÜŞ (Tekniker) - Çetin ALTUNTAŞ (Tekniker)

GÜNLÜK GÖREVLER;

 • Üniversitenin web sayfası www.gantep.edu.tr’nin genel yönetimi
 • Web ana sayfasına yapılacak duyuru ve eklemelerin yapılması
 • Ana sayfa slider’ına eklenecek görsel düzenlemelerinin yapılması
 • Gaün’de Neler Var? bölümüne afişlerin eklenmesi ve Etkinlik Takvimi’ne bağlanması
 • Bilişim asistanı ve personel’e destek sağlanması
 • Web sayfası yönetim panelleri genel yönetimi
 • Akademik ve İdari birim sayfalarına; bölümlerce atanan kişilere yetki verilmesi
 • Akademik personel kişisel web sayfalarının yetkilendirilmesi ve aktifleştirilmesi
 • Otomasyon programlamasının güncellenmesi
 • Bölümlere ait otomasyon ve web sayfalarına teknik destek sağlanması
 • Tarafımızca ve/veya birimlerce yapılan web sayfalarına destek verilmesi
 • Üniversite ve alt birimlerine ait otomasyonlarına destek verilmesi
 • Günlük yapılan saldırı günlükleri’nin (log) incelenmesi
 • Üniversite sayfasının yer aldığı sunuculara yapılan saldırıların analizlerinin yapılması ve önlem alınması

HAFTALIK GÖREVLER;

 • Web sayfalarına ait ftp ve veritabanları’nın yedek işlemleri
 • Üniversitenin web sayfası ve yönetim paneli’nin ftp ve veritabanı yedeklerinin alınması
 • Üniversitenin geneline ait web sayfa ve otomasyonlarının bakımları
 • Genel üniversiteye ait ana web sayfalarının (Haber Merkezi, Etkinlik Takvimi vs.) yazılımsal olarak takibi ve bakımlarının yapılarak güncel tutulması

AĞ YÖNETİMİ

Asadullah AKTAŞ  (Mühendis- Network Grubu)

 • Backbone, kenar Switch’lerin, WİRESHARK, NETWORK MONİTÖR, GUNET, CACTİ,NeDi, yönetim, yedekleme, yazılımların güncellenmesi,  
 • Yeni tahsis edilen cihazların montaj ve konfigürasyon yöntemleri
 • GUNET topoloji yönetimi ve güncellenmesi , Günlük ve saatlik trafik grafiğin takibi, ULABIM ve GUNET network ve cihaz sayılarıın grafikleri arasında bilgi alışverişi sağlamak.
 • WIRESHARK ile network üzerindeki saldırıların tespiti ve bertaraf edilme yöntemleri
 • NETWORK MONITOR ile ağ üzerindeki hareketliliği ve trafik akışın takibi
 • ULAKBİM ve Türk Telekom ile ilgili hız artırımı ve güncellenmesinin takibi.
 • Network cihazların envanter takip ve güncellenmesi , 3 aylık periyodlar ile backup’ların alınması ve 6 aylık periyodlar ile giriş şifrelerin değiştirilmesi.

Orhan ÇELİK (Tekniker)

 • Kampüs genelinde(dış kampüs dahil) revizyona tabi bütün switchlerin konfigürasyonu, bakımı ve arızalarının giderilmesi,
 • Kablosuz cihazların konfigürasyonu, bakımı ve arızalarının giderilmesi,
 • Fiber uçların sonlandırılması,
 • VLAN konfigürasyonlarının firewall, omurga ve kenar switchlerinde tanımlanması ve yapılandırılması,
 • Yemekhane sunucusunun bakımı, yedeklenmesi ve turnike terminalleriyle haberleşmesini sağlama, kontrol ve arızalarını giderme,
 • Bütün DIŞ Kampüslerde (İslahiye İİBF, İslahiye MYO, Nizip Eğitim Fak., Nizip MYO, Oğuzeli MYO, Naci Topçuoğlu MYO, Turizm Otelcilik MYO) bulunan yemekhane turnike terminalleri ve para yükleme POS larının ayarlanması, bakımı ve sunucu ile haberleşmesini sağlamak.
 • Yemekhane girişlerinde bulunan kiosk cihazlarının sunucu ile haberleşmesini sağlamak,
 • Diş Hekimliği Fakültesi Yemekhanesinde bulunan turnikelerin ve para yükleme posunun ayarlanması, bakımı ve sunucu ile haberleşmesini sağlamak.
 • Gıda Mühendisliği Yeni Bina ve Laboratuvar binasında bulunan Kartlı Geçiş Sistemlerinin ayarlanması, bakımı ve sunucu ile haberleşmesini sağlamak.
 • Mavera Kongre ve Kültür Merkezinde bulunan Kartlı Geçiş Sistemlerinin ayarlanması, bakımı ve sunucu ile haberleşmesini sağlamak.
 • Eğitim Fakültesinde bulunan Kartlı Geçiş Sistemlerinin ayarlanması, bakımı ve sunucu ile haberleşmesini sağlamak.
 • Ana Kapı Girişi ve Kütüphane Girişinde bulunan geçiş turnikelerinin haberleşmesini sağlamak ve bakımını yapmak,
 • Etkinlik dersi için konferans salonları girişinde (İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Dekanlık, Fen Edebiyat Fakültesi, AKM, Anfi Tiyatro, Eski İletişim Fakültesi
 • Binası) bulunan terminallerin bakımı, kontrolu ve iletişiminin sağlanması,
 • Kütüphane Harcama Posunun ayarlanması, bakımı ve sunucu ile haberleşmesini sağlamak.
 • 15 Temmuz Kampüsü Ana Girişlerinde, Yemekhanede ve Yurt Binasında bulunan Turnike terminallerinin ayarlanması, bakımı ve sunucu ile haberleşmesini sağlamak.
 • 15 Temmuz Kampüsü Kütüphanesinde bulunan harcama posunun ayarlanması, bakımı ve sunucu ile haberleşmesini sağlamak.
 • 15 Temmuz Kampüsünde bulunan bütün ağ aygıtlarının (switch, Access point vs.) ayarlanması, bakımı ve sistemin idamesini sağlamak.   

 

Mustafa YOLDAŞ (Sözleşmeli Personel)

 

 • İnternet kullanıcıları arızalarının gidermesi
 • Fiber optik kabloları sonlandırılması ve arızalarının giderilmesi
 • Gerekli durumlarda switch  montajı ve  switch’lerinin kontrolü
 • Yeni kullanıcılara internet verilmesi
 • İhtiyaca göre internet laboratuvarlarının kurulması
 • Kampüs içerisinde kullanılacak wirelles cihazlarını montajı bakımı ve arızalarının giderilmesi
 • Network pasif elemanlarının montajı ve arızaların giderilmesi
 • Üniversitemizde, özel şirketlerin network alt yapısı çalışmalarının kontrolü

Nurettin ÖZTÜTÜNCÜ (Sözleşmeli Personel)

 • Kampüste (2 ana kampüs ve 7 dış kampüste) internet için lazım olan pasif aletlerin (kabin, utp/fiber patch panel, utp/fiber transreciever connector vb. ) montajı, bakımı ve arızalarının giderilmesi;
 • Aktif aletlerin (firewall, ana switch ve kenar switch, wireless controller) montajı, konfigürasyon yapılması, bakımının ve arıza tespitinin yapılması.
 • Ağ üzerinden çalışacak her türlü cihaza (pc, pkds, turnike, infopanel  vb.) göre hem ağda hem de cihazda ayar yapılması (IoE).
 • Ağ üzerinden çalışacak her türlü cihaza cat5 kablosu çekmek, istenilen pc laboratuvarlarını kurmak.
 • Fiber kablo uçlarının füzyon edilmesi.
 • BAP üzerinden yapılan “Switch” ihalesinde şartnameye göre işin tamamlanmasının sağlanması, Bilgi İşlem üzerine düşen işlerin yapılması (ürün kabülü, ürünün konfigürasyonun yapılması).
 • BAP üzerinden olur işlemleri tamamlanan “Kablosuz İnternet” ihalesinde  Bilgi İşlem üzerine düşen işlerin belirlenmesi.

SUNUCU GRUBU

Oğuz İNAL (Mühendis)

Daire başkanlığımız tarafından talep eden akademik personele, idari personele ve öğrencilere mail hesabı açılmakta, aynı zamanda kendilerine ait web sayfalarını yapabilmeleri için hosting hizmeti verilmektedir. Verilen bu hizmetlerde;

 • Kullanıcıların yaşamış oldukları problemlerin giderilmesi
 • sunucuların sorunsuz bir şekilde işlemesinin sağlanması
 • Log takibinin yapılması.
 • Üniversitemizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı, projeksiyon v.b donanım cihazlarının satın alınması aşamasında ihtiyaç duyulan teknik şartnamelerinin yazılması, muayenelerinin yapılması.

SANALLAŞTIRMA

Sibel KERVANCI(Programcı)

 • Esx sanallaştırma ortamındaki sunucuların kurulum, bakım ve yedeklerinden, Proxmox sanallaştırma ortamındaki sunucuların kurulum, bakım ve yedeklerinden,  Sanallaştırma ortamındaki sunucuların network vlanlara ayrılması ve switchlerinden, Sanallaşma ortamındaki sunuculara istekler doğrultusunda sanal makina ve container açmak, Sanallaştırma ortamındaki sunucuların Firewalllarını ayarlamak ve güvenliklerini sağlamak, Ceph Storage kurulum ve yönetimi
 • Dns ve Backbone da sunucuların ip tahsis işlemleri.

DONANIM

Nejat PAR (Bilgisayar İşletmeni)

 • Masaüstü-Dizüstü bilgisayarların yazılımlarının kurulumu(İşletim sistemi,Office,Virüs programı.)
 • Yazıcı-Tarayıcı kurulumu
 • Veri kurtarma
 • Arızalı bilgisayar parçalarının değişimi (Power Supply,Harddisk,Dvd,Anakart.).

Ömer Faruk DÖNER (Programcı)

 • Masaüstü-Dizüstü bilgisayarların yazılımlarının kurulumu(İşletim sistemi,Office,Virüs programı.)
 • Yazıcı-Tarayıcı kurulumu
 • Veri kurtarma
 • Arızalı bilgisayar parçalarının değişimi (Power Supply,Harddisk,Dvd,Anakart)

Taner ASLAN (Sözleşmeli Personel)

 • Uzaktan, yerinde veya telefon ile son kullanıcı Teknik desteği verme
 • Bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, tarayıcı, kamera, barkod okuyucu gibi güncel  
 • bilişim donanımları ve teknolojileri kullanımı ve sorun giderme
 • TCP/IP ,Network, LAN , WAN konularında bilgi sahibi
 • Omurga switch ,kenar switch ve kablosuz ürünleri kurulum ,konfigürasyon ,sorun çözme ve topoloji oluşturabilme konusunda bilgi
 • Bilgi İşlem Laboratuar işlerinin yürütülmesi
 • Elektronik belge yönetim sistemi(EBYS) işlemleri

Tümer SAYI (Sözleşmeli Personel)

 • Bilgisayar bakım onarım programlama
 • Yazıcı kurulumu
 • Tarayıcı kurulumu
 • Barkod yazıcı
 • Bilgisayar güç kaynağı (UPS) 
 • Projeksiyon
 • Ebys

HİZMETLİ

Arif ÖZGAN (Hizmetli)

 • Bilgi İşlemde bulunan Laboratuvarların temizliği ve düzeni.

Mehmet SAYGILI (Hizmetli)

 • Bilgi İşlemin evraklarının gerekli yerleri ulaştırılması, Temizlik işleri ve çay hizmetleri