• 0 342 317 19 51 - 0 342 317 19 52

MİSYONUMUZ

· Modüler bir bilgi sisteminin verimli olması için yöntem belirlemek,

· Teknolojideki gelişmeleri takip ederek akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin gelişen teknolojiden istifade etmelerine katkı sağlamak,

· Bilgi sistemleri çalışanları arasında bilgi paylaşımını sağlamak, çalışanlar arasında ekip çalışma ruhunu geliştirmek

· Çalışanlar ile hizmet verdiği kullanıcılar arasında hızlı iletişimi sağlamak ve kesintisiz bir hizmet sunmak

· Çalışanların analitik düşünmesini sağlamak misyonumuzdur.

- Bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek akademik çalışmalar esnasında ulusal ve uluslar arası düzeyde gerekli erişim için iletişim desteği sağlamak suretiyle üniversitenin modüler bir bilgi sistemine kavuşmasını sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Üniversitemizin bulunduğu yörenin jeopolitik konumunu dikkate alıp, gelişmiş, kararlı ve güvenli bilişim teknolojilerini kullanarak üniversitemizde en üst seviyede hizmet vermektir.