• 0 342 317 19 51 - 0 342 317 19 52

MİSYONUMUZ

· Modüler bir bilgi sisteminin verimli olması için yöntem belirlemek,

· Teknolojideki gelişmeleri takip ederek akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin gelişen teknolojiden istifade etmelerine katkı sağlamak,

· Bilgi sistemleri çalışanları arasında bilgi paylaşımını sağlamak, çalışanlar arasında ekip çalışma ruhunu geliştirmek

· Çalışanlar ile hizmet verdiği kullanıcılar arasında hızlı iletişimi sağlamak ve kesintisiz bir hizmet sunmak

· Çalışanların analitik düşünmesini sağlamak misyonumuzdur. 

 

VİZYONUMUZ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak Üniversitelerin bulunduğu yörenin özelliklerini dikkate alarak, temel görevimiz çağdaş bilişim teknolojilerini üniversitemizde en üst seviyede uygulana bilmesi için gerekli altyapıyı hazırlamak, gerekli donanım ve yazılımları temin etmek, idari, akademik personel ve öğrencilerimizin bilişim hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve bilgilendirmektir.

Bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek akademik çalışmalar esnasında ulusal ve uluslar arası düzeyde gerekli erişim için iletişim desteği sağlamak suretiyle üniversitenin modüler bir bilgi sistemine kavuşmasını sağlamaktır.