• 0 342 317 1951

ULAKBİM KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI

----------------------------------------------------------------

KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTESİ KILAVUZU

----------------------------------------------------------------

GÜ-BİM KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI

----------------------------------------------------------------

5651 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ

HAKKINDA KANUN

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf

----------------------------------------------------------------

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

----------------------------------------------------------------

ELEKTRONİK İMZA KANUNU 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5070-20040115.pdf

----------------------------------------------------------------

BİLGİ İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERLERİ

https://cbddo.gov.tr/bgrehber