• 0 342 317 1951

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza 1990-1993 yılları arasında birimler ring şeklindeki ana koaksiyel kablolar ile bağlanmıştır. Bunların ucuna DEC server cihazları sonlandırılarak birimlere Dec 423 MMJ kablo ve konnektörlerle hatlar çekilerek dummy terminallerle hizmet verilmiştir.  Gelişen teknoloji ile bağlantılar zamanla ışık hızı fiber kablolara dönüştürülmüştür. Birimimiz 1990 yıllarında o zaman çok yerde bulunmayan fiber kabloyu çekerek üniversitenin hizmetine sunmuştur. İlerleyen zamanlarda kablolarımızın tamamı, mevcut galeriler içerisinden, bizzat birimimiz tarafından çekilip terminasyonu yapılarak hizmete alınmıştır.

1993-1997 yılları arasında leased line hatlarla internet bağlantıları sağlanmaya başlanmıştır. Lynx , gopher gibi text bazlı araçlarla internet kullanılmıştır. Daha sonra ULAKNET(ULAKBİM) çatısı altında internete bağlanarak üniversiteler arası bağlantılar sayesinde ULUSAL bir ağ oluşturmuştur. Böylelikle üniversiteler birbirleri arasında hızlı ve kesintisiz haberleşmeye başlamıştır.

Belli dönemlerde IBM sunucuları kiralanarak sunucu ihtiyaçları giderilmiştir. Punch Card (Delikli kart) kullanılarak programlar yazılıp sonuçlar alınmıştır. Daha sonra Cluster yapıya sahip DEC VAX 6520 makinası alınarak üzerinde VMS (Virtual Managament System) işletim sistemi çalıştırılmıştır. Hem personelin hem de öğrencilerin akademik çalışmalarına olanak sağlanmıştır. Bu ortamda doğrudan editör kullanılarak işlemler yapılmıştır. Bu sistemlerle birlikte 2 adet dakikada 2000 satır yazan line printer' lar alınarak yazıcı ihtiyaçları giderilmiştir. Proje kapsamında TEDAŞ elektrik faturaları, telekom faturaları işlenerek burada basılmıştır. 1998 yılında DEC Alpha 4100 alınarak VMS işletim sistemi üzerinde Dec Rally uygulama geliştiricisi, Dec Oracle veri tabanı üzerinde üniversite ihtiyaçlarına cevap verecek bir çok yeni uygulama geliştirilmiştir.Bu yazılımlar 25 yılı aşkın bir şekilde kullanılmıştır.

Bunların içinde Öğrenci İşleri, Personel, Kadro, İstihkak Dağıtım, Ayniyat, Bütçe, Satınalma, Proje Takip, Evrak, Elektrik, Su Takip vb. yazılımlardan bazılarıdır. Önceki yapılarda ana makina ve son kullanıcı terminalleri şeklinde hizmet verilmiştir. Böyle bir yapıda ana sunucuda ne tür uygulamalar var ise sadece onlar  kullanılabilmiştir. Sonradan her kullanıcı için ayrı bir işletim sistemi olan masaüstü bilgisayarlar verilmeye başlanmıştır. Böylelikle her kullanıcı kendine özgü uygulamalar kurabilme imkanına kavuşmuştur.

Sunucularda çok büyük yapılardan daha orta ölçekli sunucular olarak hizmet vermeye başladı. UNIX türevi olan LINUX işletim sistemleri ile WEB, DNS, EMAiL, FTP servisleri birimimiz tarafından kurularak devreye alındı, halende çalışmaktadır. Personel ve öğrenciler web alanı, e-mail, programlama, veritabanı gibi işlemlerini verilen bölgesi ile yapabilmiştir.

Türkiye'de belli noktalarda bulunan TIER 3 seviyesinde Data Center odası yapılarak hizmet kalitesi iyi ve kesintisiz bir alt yapıya kavuşulmuştur. Soğuk koridor, ortam izleme, SMS bilgilendirme, Novec 1230 gazlı yangın söndürme, yedekli elektrik yapısı, modüler UPS, yedekli PDU, yedekli iklimlendirme gibi özellikler ön plana çıkarılarak inşa edilmiştir.

Kampus içinde her noktaya gidilerek, birimlerin 10 GB yedekli bağlantılar ile internet alt yapısı oluşturulmuştur. Hem ana kampüs hem de çevre yerleşkeler toplamda 1500 Mbps kapasitesinde yüksek kapasiteli internet çıkışı sağlanmıştır. Kampüs içine ölçümler yapılarak dağıtılan 950 kablosuz erişim noktası ile ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar yapabilmektedirler. Anlık kullanıcı sayısı 10000 üzerindedir.

Kullanıcılara verilen imkanlarla birlikte lisanssız yazılımlarla kötücül yazılımlar , tuzak yapılar artmaya başlayınca güvenlik duvarları yer almaya başladı. Günümüzde baş döndüren teknoloji pek çok imkan sunmakla birlikte bitmek bilmeyen siber saldırılardan son kullanıcının gerek kendilerine ait cihaz ve bilgilerinin zarar görmemesi, gerekse kurumsal sisteme sızma olmaması için bilinçli kullanımını gerektirmektedir. Milli işletim sistemi PARDUS kullanarak bilgilerin dışarı sızmasını ve kaynakların dışarı akmasını önlemek önem taşımaya başlamıştır. Bu konuda yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır.