• 0 342 317 1951

Kurum olanakları , Akademik Bilişimler, Ulakbim Çalıştayları, Linux Yaz Kampı organizasyonları takip edilerek çalışan teknik personellerimizin oryantasyon eğitimi alması sağlanmaktadır. Bu kurslar sayesinde bu alanda görev yapan bir çok kimse bir araya gelerek kurslarını tamamlamaktadırlar. Başkanlığımızda bulunan 50 kişilik 5 farklı bilgisayar laboratuarlarımızda personel ya da öğrenciler kurslar için düzenlenmektedir.

 

1.Uygulamalı Ağ Yöneticiliği 1

 Akademik Bilişim kapsamında , Bilgi İşlem personeli  4 gün Uygulamalı Ağ Yöneticiliği kursuna katılarak sertifika aldı. Temel seviyeden ileri seviyeye doğru giden kurs sonunda Cisco online sınavlarına katılarak başarılı olanlar sertifikalarını almıştır.

 

2. Uygulamalı Ağ Yöneticiliği 2

      HP omurga ve kenar switchlerine özel 5 günlük yerinde kurslara katılarak sertifikalar alınmıştır. Networkte Paket kavramı VLAN, QOS, STP, LCP , TRUNK, OSI katmanları gibi kavramlar teorik ve uygulamalı işlenmiştir. Sahada karşılaşılan örnek problemler incelenerek çözümler üretildi.Katılan personeller sertifikalarını aldı.

 

3. Linux işletim sistemi , üzerinde çalışan yaygın servisler kursları

      Akademik bilişim katkıları ile personele açık kaynak kodlu işletim sistemi, MySQL, PostgreSQL, E-mail sunucu, DNS sunucu, DHCP sunucu, WEB sunucu, PhP programlama, Kabuk proglamlama, Siber Güvenlik konularında her yıl eğitimler alınmaktadır.Katılan personeller sertifikalarını almıştır.

 

4.Uygulamalı Kablosuz Cihaz Eğitimi

Kampüs içinde kablosuz ağı yönetebilmek için 5 gün yerinde kurslara katılınmıştır. Wiriless dünyası ve controller ile Access Point , Client eğitimleri uygulamalı olarak alınmıştır.Katılan personeller sertifikalarını almıştır.

 

5.Uygulamalı Siber Saldırı 1, Uygulamalı Siber Saldırı 2

    Günümüzde gittikçe önemli hale gelen Siber Saldırılarla mücadele için yerinde uygulamalı beşer günlük farklı takvimlerde eğitimler alınmıştır., Eğitimlerin içeriği penetrasyon testleri, exploitler hakkında bilgilendirme, Kali Linux kurulum ve kullanımı,  bilgi toplama araçlarının kullanımı, Nessus, Nmap, Maltego gibi bu alandaki online araçların kullanımı, bulunan exploitlere metasploit yazma, network sniffing, brute force atakları, SQL injection, XSS açıklıkları gibi konular işlenmiştir.  Sonrasında  mevcut sistemler üzerinde uygulanarak önlemler alınmıştır.Katılan personeller sertifikalarını almıştır.

 

6.Uygulamalı Excel Eğitimi

İdari personelimizin iş süreçlerinde ofis araçlarını daha etkin kullanması için internet laboratuvarımızda uygulamalı olarak belli zamanlarda eğitimler düzenlenmiştir.Katılan personeller sertifikalarını almıştır.

 

7.Uygulamalı SPSS Kursu

Akademisyenlere uygulamalı SPSS kursu verildi. Akademik çalışmalarda SPSS çoğunlukla anket içeren çalışmalarda katılımcıların demografik özelliklerinin tanımlanması, frekans ve yüzde hesaplamaları, güvenirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizlerinden oluşmaktadır.