• 0 342 317 1951

Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.

USOM, ulusal ve uluslararası seviyede siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumlarında ve özel sektörde kurulan Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile koordinasyonlu çalışmaktadır.

Üniversitemizde de SOME kurulumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altında tamamlanmıştır. Kurulan SOME, siber güvenlik ihlal olaylarının oluşmasının engellemek için önlem alınmasının yanı sıra, oluşan olayların belirlenmesi ve tehdidin ortadan kaldırılması için USOM ile koordineli olarak çalışmalar yürütmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda siber güvenlik alanında yapılan çalışmalar uluslar arası standartlara uygun hale getirilerek ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikası edinilmiştir. Bu sertifikanın gerekliliği olan sürekli iyileştirme çalışmaları da Bilgi Güvenliği Birimi tarafından yürütülmektedir. 

USOM - Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi

Faydalı Dokuman Listesi