• 0 342 317 1951

BİDB Üniversitemizin bütün birimlerinin Bilgi İşlem sistemlerinin;

 Teknik servis

 Ağ kablolama ve network

 Kablosuz erişim

 Lisanslı program kurulumu

 Web hizmetleri

 Güvenlik (Siber Saldırı Tespiti ve Önlem alma)

 Yazılım geliştirme

 Donanım teknik şartname hazırlanması

 Fizibilite çalışmalarına destek çalışmalarını ifa etmektedir.

Başkanlığımız 46.459 öğrenci ve 5146 personele en son bilişim teknolojilerini  kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır.

Başkanlığımız sorumluluğunda verilen internet ve web hizmetleri ile üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı üst düzeyde sağlanmakta, gerçekleştirdiğimiz yazılım, bakım ve teknik servis hizmetleri ile üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, idari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca bilgilerin kampus içinde kalması da üniversiteye güç katmaktadır.

BİDB mevcut hizmetlerinin kesintisiz devam ettirmenin yanında üniversitemizin bilişim alt yapısının e-devlet uygulamalarına uyumlu hale getirilmesi içinde birbirleri ile entegrasyonunun sağlanmasını temin etmeye çalışmaktadır.

Bütün bu çalışmalar ilave olarak da mevcut bilişim teknolojilerinin takibi, bu teknolojilerin üniversitemiz açısından kullanılabilirliği, gerekli araştırma, geliştirme, planlama, test ve uygulama safhalarını da gerçekleştirmektedir.

Üniversitemize UlakNet tarafından tahsis edilen toplam internet hızı 2020 yılı Aralık ayı itibariyle 2000 Mbps’ tir. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlanmaktadır.

UlakNet, Türkiye’deki üniversitelere, üniversiteler ile internet’in tümü arasında bilgisayar ağ bağlantısı sağlar. Bir UlakNet kullanıcısı olarak Gaziantep Üniversitesi ULAKBIM Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymak zorundadır. IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliği sağlanmakta ve kullanıcıların GÜ-BİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (GÜ-BİM AUP)’na uymaları için bilgilendirilmektedir.

Bilgi güvenliği ilke ve politikalarını belirlemekte, Bilgi Güvenliği kapsamındaki yasal düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamakta, gerektirdiği önlemleri almakta, Üniversite personelinin bilgi güvenliği konularında bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalar yapmakta ve Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmektedir