• 0 342 317 1951

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB); Üniversitemizce belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda idari mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Başkanlığımız gelişmeleri takip etmekte ve akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin  en son bilişim teknolojileri ile hizmet vermeye çalışmaktadır. Akademik çalışmalar esnasında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli erişim için altyapı ve iletişim desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda sürekli yeni teknolojilerin takibine yönelmekte ve sistemler alınmadan önce gerçek ortamda test edilerek ezbere yada rastgele alt yapı kurulumu yapılmamaktadır.

Gerekli alt yapı güncellemeleri ile anlık kullanıcı sayısı sadece kablosuz cihazlar 2500‘e  ulaşmıştır. Tüm cihazlar ile 10000 kullanıcının üzerine çıkmış olup ana çıkış hızımız 2.500 Mbps ‘e yükselmiştir. Yüksek sayı ve kapasite de network yönetiminde uzmanlaşmış personelllerimizin çok büyük eforları söz konusudur. Tamamlanmış olan Data Center Salonumuz görenlere deneyimimiz hakkında bilgi vermektedir. Tier 3 seviyesinde ortaya çıkan bu salon bölgede ve ülkemizde belli sayılar arasına girmiştir.

Birimiz open source (açık kaynak) ürünlerin kullanımında yıllardan beri tecrübe kazanmış olup, önemli sunucularda bile kurulumları gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmuştır. Kurulumlar ve alt yapıların çoğu üretkenliğimiz ile ortaya çıkmıştır.

Üniversitelerin, bulunduğu bölge özelliklerini dikkate alarak kamu ve özel kuruluşlara bilimsel düzeyde rehberlik yapılması gerektiği düşüncesini gözeterek, akademik çalışmalar esnasında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli erişim için iletişim desteği sağlamak suretiyle üniversitenin modüler bir bilgi sistemine kavuşmasını sağlamak vizyonumuzu oluşturmaktadır.  Kesintisiz ve kaliteli bir iletişim hizmetinin verilmesi için azami derecede gayret gösterilmektedir. Bu kapsamda network bağlantı hatlarımızın geneli fiber optik kablolarla yedekli bir şekilde yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilgi güvenliği ana politikası olarak; Bilgi varlıklarımızın risklerini tanımlamak ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamak, bilgi güvenliğini etkileyen ulusal/uluslararası kanun, mevzuat, düzenleyici kurul/otorite kararlarına talimat ve prosedürlerine uymak, kurumsal bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik haklarını korumak,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Yönetim Sistemine geçmiş olup, sistemde doğabilecek sorunlara müdahale etmek, son kullanıcı eğitimlerinde gerekli işlemleri takip etmek ve eğitimin verileceği ortamı hazırlamak, sunucularda doğabilecek sorunlara müdahale etmek ve sistemin sorunsuz çalışmasının sağlayarak devamlılığını sürdürmek için her türlü kontrol, denetim ve planlama işlerini takip etmektedir.

Hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı verilmesi için daha mevcut olan grup yapımız bilişim hizmetleri; yazılım grubu, donanım grubu, network grubu ve web grubu şeklinde ihtisas konularına göre dallandırılmıştır. Hizmetlerimiz; Daire Başkanı öncülüğünde; 2 Mühendis, 1 Araştırmacı, 1 Şef, 5 Tekniker, 3 Bilgisayar İşletmeni, 2 Programcı,  6 Sözleşmeli İşçi ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 22 personel ile verilmektedir.