• 0 342 317 1951

IPv4 çalışan bir sunucunuz var ve üzerinde Apache koşuyor ise. IPv6 desteği verebilirsiniz.
Linux sunucularda yapılması gereken adımlar.

Adım 1 Eğer sunucunuzun küresel IPv6 adresi yok ise vermelisiniz.ifconfig -a |grep inet6 ile verdiğin adresi kontrol et.
/sbin/ifconfig eth0 add 2001:a98:4040:500:0076::/64

/sbin/ifconfig eth0 del 2001:a98:4040:500:0015::/64 (IPv6 adresini geri silme)

Adım 2
pico /etc/httpd/httpd.conf   dosyasında şu şekilde değişiklik yapılır.
#Listen 12.34.56.78:80
#Listen 80
Listen 193.140.136.76:80
Listen [2001:a98:4040:0500::0076]:80

Adım 3
/etc/rc.d/rc.httpd restart     (http servisini restart et.)

Adım 4  ipv6 için ilgili ip ve portu dinlediğini gör.
root@ipv6:/var/www/htdocs# netstat -A inet6 -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State     
tcp6       0      0 2001:a98:4040:500::7:80 :::*                    LISTEN

Adım 5 Komut satırında test et.
root@ipv6:/var/www/htdocs# telnet 2001:a98:4040:500::76 80
Trying 2001:a98:4040:500::76...
Connected to 2001:a98:4040:500::76.
Escape character is '^]'.

Adım 6 Browser ile test et.
http://[2001:a98:4040:500::76]/    ipv6 adresi yazılırken [ ] içinde yazılıyor.

Eğer web sayfanız geliyor ise ayarlar tamam demektir. Aksi halde error_log dosyasına bakın ya da tcpdump -nnn | grep IP6 ile trafiği izleyip karar verin.