• 0 342 317 1951

Açık Dergi Sistemi Kurulumu (16.12.2023)

Nedir?


Ubuntu 22.04 üzerinde ojs-3.3.0-13 versiyonu kurulmuştur.
Kuruluma geçmeden önce mevcut sistemlerinizin yedeğini alınız.

 

OJS (Open Journal System) Açık Dergi Sistemi  akademik yayın standartlarına uygun dünyada en çok kullanılan makale yayınlama sistemidir. Akademik dergilerin yayınlanmasında görev alabilecek tüm kişileri ve bu kişilerin yetkilerini (yazar, hakem, editör, okuyucu vb.) kapsayan sistem; makale kabul etme, inceleme, hakeme atama, sonuçları bildirme ve yayınlama gibi özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. 

 

apt-get update
apt-get upgrade
sudo apt install lamp-server^ -y
apt-get install php8.1-mbstring

systemctl restart apache2

Veritanı işlemlerini yapalım ve sadece lokalden erişebilecek bir kullanıcı açtık.
mysql -u root -p
CREATE DATABASE ojsDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
GRANT all ON ojsDB.* TO 'ojsuser'@'localhost';
CREATE USER 'ojsuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ojsSifrem';

wget https://pkp.sfu.ca/ojs/download/ojs-3.3.0-13.tar.gz
tar xvf ojs-3.3.0-13.tar.gz
cd /var/www/html/
mv /home/ojs/ojs-3.3.0-13 .
mv ojs-3.3.0-13/ gaunojs
cd gaunojs/
chmod 777 config.inc.php
chmod 777 public
chmod 777 cache/ -R
chmod 777 public -R
chown -R www-data config.inc.php public/ cache/

pico config.inc.php
mkdir /var/www/files
chmod 777 /var/www/files -R   bu dosya herkesin erişmeyeceği alanda olmalıdır

pico /etc/apache2/sites-available/gaunojs.conf
cd /var/www/html/gaunojs/
pico config.inc.php  dosyasında veritabanı , site adı ayarlarını yapmalısınız

pico /etc/php/8.1/cli/php.ini
pico /etc/php/8.1/apache2/php.ini
php.ini dosyasi içinde 
post_max_size = 64 yapalım
ayrıca extension=mbstring i açalım.

systemctl restart apache2

Artık webten ilgili domain adresinde erişerek kurulumu başlatınız.