• 0 342 317 1951

Başkanlığımız 124 Sayılı Karar Hükmündeki kararnameye göre kurulmuştur. Üniversitenin bilgisayar, ağ iletişimi ve bilişim hizmetlerini yürüten idari icra birimidir

 

1. Sistem Yönetim ve Planlama Fonksiyonu

1.1.Üniversitenin ihtiyaç duyduğu iletişim ve ağ alt yapısını yasal prosedürler doğrultusunda kurmak ve işlemesini sağlamak.

1.2.Network güvenliğini yasal prosedürler doğrultusunda sağlamak ve kontrol etmek.

1.3.İlgili Antivirüs yazılımlarının yönetim ve denetimini sağlamak.

1.4.Üniversitenin hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek ve gerekli önlemleri almak.

1.5.Yeni hizmet fırsatlarını yasal prosedürler doğrultusunda belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak.

1.6.Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiği ile yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

1.7.Oluşacak yeni koşullara göre proaktif davranarak yasal prosedürler doğrultusunda hizmet sunmak, bu hizmetlerin kalitesinde iyileştirme sağlamak.

1.8.Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yasal prosedürler doğrultusunda kurallara uygun yürütmek,

1.9.Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

1.10.Üniversitenin ürettiği verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesini yasal prosedürler doğrultusunda sağlamak.

1.11. Gerekli yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,

1.12. Üniversitenin fiziki imkân ve kaynaklarını tutmak,

2. Yazılım Geliştirme ve Yönetim Fonksiyonu

2.1.Üniversitenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, idarenin veri erişim ihtiyaçlarına uygun yazılım uygulamalarını yasal prosedürler doğrultusunda geliştirmek.

2.2.Bu uygulamalara destek vermek, güncellemelerini yapmak.

2.3.Bu uygulamalarla oluşacak verilerin erişim yetkilerini planlamak.

2.4.Bu uygulamalarla ilgili rapor ve analizler üretmek.

2.5.Yazılım açıklarını tarayıp önlem almak, gereiyor ise yeniden kodlamak.

3. Donanım Sistemleri Fonksiyonu

3.1.Üniversite bünyesinde kullanılan ve kuruma ait; bilgisayar, yazıcı, ağ anahtarı, kablosuz erişim noktaları, güvenlik duvarı ve tüm çevresel donanımlara yasal prosedürler

doğrultusunda destek hizmeti vererek sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak.

3.2.Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak. Bu cihazlarla ilgili, gerekirse ilgili kuruluşlardan yasal prosedürler doğrultusunda servis hizmeti talep etmek.

3.3.Donanım destek ve servis hizmetleriyle ilgili İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

3.4.Üniversite birimlerinde yasal prosedürler doğrultusunda ihtiyaç oluşacak tüm bilişim teknolojilerine ait gereksinimleri belirleyici fizibilite çalışmalarında bulunmak, ilgili teknik şartnameleri hazırlamak ve ilgili birim/birimlere iletmek.

3.5.Alınacak bilişim sistemlerinde teknik şartname, ürün analizi ve yönlendirme konularında destek olmak.

Böylece üst yönetimin vermiş olduğu talimatları kanun, yönetmelik ve idari mevzuata uygun olarak karşılamakla, yetkilendirilmiş olup hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur