• 0 342 317 1951 - 1952

ÖNEMLİ NOT BU SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR.
Lütfen belirli aralıklarla kontrol ediniz.
Son Güncelleme : 15.12.2020 14:33

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜRESEL SALGIN BAĞLAMINDA BİLGİLENDİRME NOTLARI     

 

         Personelimiz; COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri ve diğer bilgilendirme notlarını, aşağıdaki personel bilgilendirme notlarından, Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu'ndan ve TC. Sağlık Bakanlığı web sayfası olan covid19.saglik.gov.tr adresinden düzenli olarak takip etmelidirler.

 

        GAÜN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Grup Amirleri tarafından haftada 1 kez denetimlerin gerçekleştirilmesi, eksiklik veya göze çarpan diğer durumlar ile ilgili Daire Başkanlığımıza EBYS üzerinden derhal bildirilmesi gerekmektedir.


 

 SOSYAL VE ORTAK KULLANIM ALANLARINDA

 

 ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER  

Genel İlkeler

COVID-19 esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Bunun yanı sıra hasta kişilerin öksürerek ya da hapşırarak saçtıkları damlacıkların çevredeki nesnelerin üzerinde kalması ve diğer kişilerin bu nesnelere temasları sonrasında ellerini ağız, burun ya da gözlerine götürmeleriyle de yani temas yoluyla da bulaş olabilmektedir. Hastalığa yakalanmış ama şikayetleri ortaya çıkmayan kişiler de hastalığı bulaştırabilmektedir. Hastalığın bu özellikleri, içinde bulunulan salgını ortamı ile birlikte ele alındığında ortak kullanım alanlarının düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususların salgınla mücadelede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ortak kullanım alanları organize edilirken dikkate alınması gereken temel husus, o ortamı kullanacak olan kişiler içinde hasta kişilerin de bulunması olasılığının yüksek olmasıdır. Bu kapsamda üniversitelerde tüm sosyal ve ortak kullanım alanlarının ve kullanım amaçlarının belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 

Toplantı/Konferans Salonları/Çok Amaçlı Salonlar

Pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına yol açacağı için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.

• Salonlara giren herkesin uygun şekilde maske (tıbbi veya bez) takmış olması sağlanmalıdır.

• Oturma düzeni fiziksel mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.

• En az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.

• Etkinlikler en az sayıda katılımcıyla en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.

• Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.

• Masalarda kitap dergi vb. gibi farklı kişilerin elle temasına açık materyaller bulundurulmamalıdır.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması mümkünse %100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

• İlgili alanın girişine maksimum kişi kapasitesini ve uyulması gereken kuralları aktaran bilgilendirici afişe yer verilmelidir.

 

Laboratuvarlar

Pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına yol açacağı için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.

• Oturma düzeni fiziksel mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.

• En az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.

• Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.

• Birden fazla kişinin kullanımına açık eğitim materyali bulunmamasına dikkat edilmeli, zorunlu durumlarda farklı kullanıcılar arasında gerekli hijyen önlemleri alınmalıdır.

• Afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere yer verilmelidir.

• Lavabo ve evyeler kişisel hijyen amaçlı kullanılmamalıdır.

• Mikroskop vb. gibi birden çok kişinin kullanımına açık cihazlar her kullanımdan sonra uygun şekilde temizlenmelidir.

 

Teknik Birimler/Atölyeler

• Kullanılan ekipman ve malzemelerin mümkünse hep aynı kişiler tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Bu durum söz konusu olmadığında ise su ve deterjanla temizlik sonrası % 70’lik alkol veya zarflı virüslere etkili diğer dezenfektanlarla silinip dezenfekte edildikten sonra kullanılması sağlanmalıdır.

• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.

• Her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.

• Düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır.

• Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.

• Afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere yer verilmelidir.

• Elle temassız atık kumbaraları bulundurulmalıdır.

• Oturma düzeni fiziki mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.

 

Tesisat/Donanım/Ekipman

• Donanım ve ekipmanların kapalı alanda yer alması durumunda, ilgili personel bu kapalı alanlar için havalandırmanın sağlanması, fiziki mesafenin korunması gibi genel kurallara uymalıdır.

• İlgili ekipman ve donanımların mümkün olan en az sayıda kişi tarafından kullanımına olanak verecek biçimde çalışma düzeni sağlanmalıdır.

• Tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.

 

İbadethane/Mescit

• Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

• Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalıdır.

• Abdest alırken ve namaz kılarken fiziki mesafeye (en az 1 metre) uyulmalıdır.

• Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalıdır.

• Seccade kişiye özel olmalıdır.

• Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır.

• Mescitlerden terlikler kaldırılmalı, abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.

• Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, varsa abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir

 

Tuvaletler/Lavabolar

• Tuvalet alanlarına giriş kapıları mümkün mertebe otomatik kapı sistemine çevrilmelidir.

• Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarını kolları sıklıkla dezenfekte edilmelidir.

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmelidir ve görünür şekilde asılmalıdır.

• Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalıdır.

• Hepafiltreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları kullanılmamalıdır.

• Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük/siperlik kullanmalıdır.

• Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri olmalıdır.

• Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa yakın noktalara mümkünse pedallı çöp kutusu yerleştirilmelidir.

 

Ofisler (İdari Odalar, Rehberlik Servisi vb.)

• 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel planlaması yapılmalıdır.

• Personelin birbiriyle fiziki mesafeyi en az 1 metre olarak koruyacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

• İş yerine misafir alınmamalıdır.

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalıdır.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik fiziki mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

• Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

• İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.

• İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.

• Kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması %100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

• Klimalar ve vantilatörler çalıştırılmamalıdır.

• Mümkün olduğunca, ofis malzemelerinin (bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, kalem, silgi vb.) ortak kullanılmaması sağlanmalıdır.

 

Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları ve Tedarikçiler

• Yükleniciler, dış servis/hizmet sunucuları ve tedarikçiler, güvenli çalışma sistemlerini takip etmelidir. Ayrıca COVID-19’un yayılmasını önlemeye yönelik, kuruluşun uygulamalarına ve ulusal otorite kurallarına uymakla yükümlüdür. Kuruluş, uyulması gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmeli ve uygulanmasını sağlamalıdır.