• 0 342 317 1951

Resmi gazetede var olan yazılımlardan açık kaynak kodlu yazılımlara doğru analiz yapılarak geçişlerin yaygınlaşması istenilmiştir. Gerçekten ticari yazılımların lisans maliyetleri bilişim sektörü için bir kalem oluşturmaktadır. Bu maliyetlerden kurtulmak isteyenler açık kaynak kod kullanarak bu maliyeti minimize edebilecek ve rol model olma yönünde de adımlar atmış olacaktır. Açık kaynak kod kullanımı ayrıca dışa bağımlılığı da azaltma yönünde de adımlar atmayı sağlayacaktır.

Açık kaynak kodlu yazılımlar

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Resmi Gazete'de yayımlandı.