• 0 342 317 19 51 - 0 342 317 19 52

 Students participating in PRACE Summer of HPC 2018

HPC (High Performance Computing)

HPC (High Performance Computing) temel olarak, tek bir bilgisayarın gereken performansı sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda, birlikte çalışan çok sayıda bilgisayarın birleştirilmesiyle oluşturulan bilgisayar kümelerine ve bunların bir bütün olarak çalışmasını sağlayan verilen genel addır. HPC çözümleri sayesinde çok yüksek boyutlarda işlem gücü elde eder ve kesintisiz çalışan yedekli bir altyapıya sahip olursunuz. Ayrıca kümeye istenildiğinde yeni bilgisayarlar eklenmesiyle yüksek ölçeklenebilirlik sağlanmaktadır. Örnek olarak 2000 işlemcili ve 5 TB bellek içeren bir sistem HPC çözümleri ile elde edilebilmektedir. 

HPC, yüksek hızlarda devasa verilerin analiz edilmesi yeteneğine sahiptir. Şöyle bir genelleme yapmak yanlış olmaz, normal sistemlerde aylar süren işlemler HPC ile günler, saatler, hatta dakikalar mertebesine indirilebilir. HPC’nin temel kullanıldığı yerler, analiz, veri madenciliği, simülasyon, modelleme, yazılım geliştirme, kompleks verinin görselleştirilmesi, kompleks matematiksel analizler olarak sıralanabilir. Elbette, HPC, yeni ürün geliştirme veya mevcut ürünün yeniden dizaynı, üretim ve dağıtım süreçlerinin optimize edilmesi, büyük veri setlerinin analizi, büyük ölçekli araştırma projeleri, geleceği öngörmek için çok büyük miktardaki verilerin analizi, tüketici eğilimlerinin, profillerinin analizi, araştırma sonuçlarını anlamlandırmak için bilgisayar görsellerinin oluşturulması, kompleks proseslerin modellenmesi, simülasyonları amaçlı da kullanılmaktadır.

HPC özellikle sağlık ve dirimbilim (bioscience) de yaygın kullanım alanları bulmaktadır. Fiziksel testlerin mümkün olmadığı konularda modelleme amaçlı yaygın kullanılmaktadır. Örneğin yeni ilaç ve ameliyat teknikleri geliştirirken, yaşlanma sürecinin detaylı analizinde, yüksek verinin yönetilmesinin gerektiği genetik araştırmalarda kullanım alanları vardır.