• 0 342 317 19 51 - 0 342 317 19 52

     TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Merkezi, ülkemizdeki tüm araştırma kurumları ve araştırmacılarımıza yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal bir merkezdir. Bu merkez, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) ismi ile anılmaktadır. Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası alanlarda meslaktaşları ile rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duyulan hesaplama ve veri depolama kaynaknaklarının, genişletilerek güçlendirilmesi, Türkiye Bilim e-Altyapısı Danışma Kurulu’nun önerileri ile gerçekleştirilmektedir.Devamı