• 0 342 317 19 51 - 0 342 317 19 52

      6-Temmuz-2019 tarih ve 30823 sayı ile resmi gazetede yayınlandı. Genelgede 21 maddelik tedbirlerde, bilgi bütünlüğü, gizliliği ve erişebilirliğinin bozulmasında karşılaşılacılak riskleri ortadan kaldırmak için olması gereyen yapı ve bileşenleri belirlemiştir. Bulut Sistemlerinin Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımı ve Yerlileşme, Email Sistemleri, Kritik Verilerin İşlenmesi ve Korunması, Yetkilendirme, Yerli Kripto Sistemleri, Yazılım Sistemleri, Radyolink Haberleşme gibi pek çok konu ele alınmıştır.Genelgeye erişmek için tıklayınız.