• 0 342 317 19 51 - 0 342 317 19 52

Başkanlığımız birinci katta bulunan tüm öğrencilerimize açık bilgisayar laboratuarı yenilendi. Ayrıca daha önce 41 olan sayı 49'a yükseldi.Yüksek hızda internete bağlanabilmesi için uçlar Cat 6 kablolarla sonlandırılıp ana omurgaya 10GB bağlanıldı.Öğrencilerimizin serbest zamanlarında rahatlıkla kullanabileceği bu laboratuar derslerden sonra pratik yaparken ya da sınav öncesi çalışmalarında önemli bir ihtiyacı gidermektedir.