• 0 342 317 19 51 - 0 342 317 19 52

Gerek birimlerin gerekse konferans alt yapılarında kullanıma sunmak üzere modüler bir web sayfası geliştirilmiştir. Son derece esnek, kullanıcıya sayfayı derinleştirme ve zenginleştirme imkanı sunmaktadır. Gerekli eğitimler zaman zaman verilmektedir. Bir kaç yer dışında tamamı ile eski sayfalarından yeni web sayfalarına geçişler sağlanmıştır.Eski yapı kısa sonra kapanacaktır.