• 0 342 317 1951 - 1952

Ubuntu 20.04 üzerinde Zoneminder kurulumu.17062021

Ubuntu kurulumu yapılır.
Başlangıçta 8096 GB Ram, 4 çekirdek bir sunucu üzerine kurulum yapıp donanım ihtiyacına göre artıracağım kaynakları.

Kurulum için sudo su ile yetki al, ve kuruluma başla.
İşletim sistemini upgrade edelim.
apt-get upgrade 

LAMP server kurulumunu yapalım
apt install lamp-server^

Mysql config dosyasını oluşturalım
mv /etc/mysql/my.cnf /etc/mysql/myORIGINAL.cnf
cp /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf /etc/mysql/my.cnf
nano /etc/mysql/my.cnf dosyası içine şunu ekleyelim.
[mysqld]
sql_mode = NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Mysql başlatalım
systemctl restart mysql

Kamera sistemlerinde önemli olacak bölge ve zaman ayarlarını yapalım. Istanbul seçmelisiniz.
dpkg-reconfigure tzdata

Php ayar dosyası içine 
nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
date.timezone = Europe/Istanbul yaz.

systemctl restart mysql
systemctl restart apache2 

add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.34
apt install -y zoneminder
mysql -uroot -p <  /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql
mysql -u root -p 
mysql> FLUSH PRIVILEGES 
mysql> CREATE USER 'gaunzmuser001'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Sifremkomplex!#' ;
mysql> GRANT ALL ON zm.* TO 'gaunzmuser001'@'localhost' 
mysql> FLUSH PRIVILEGES
sudo chmod 740 /etc/zm/zm.conf
sudo chown root:www-data /etc/zm/zm.conf
sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/zoneminder/
sudo a2enmod cgi rewrite expires headers
sudo a2enconf zoneminder
sudo systemctl enable zoneminder
sudo systemctl start zoneminder
sudo systemctl restart apache2

http://ip/zm    ile erişip ayarları yapabilirsiniz.